joi, 20 septembrie 2018

Pentru o informare corecta si neviciata

Pentru ca in mediul virtual si nu numai au aparut mii si mii de atitudini, care mai de care mai jignitoare si mai "exclusiviste" si pentru ca imi place sa caut, am facut-o si am gasit 2 (doua) surse competente si legale care prezinta complet "speta" referendumului la care romanii sunt chemati sa participe in luna octombrie curent.

Una este legea referendumului si treteaza la articolele 6 si 7 referendumul privind revizuirea Constitutiei. Iata, important deci, ce prevad acestea (bolduit, marit si colorat textul de interes):

"CAPITOLUL II
Organizarea referendumului naţional

SECŢIUNEA 1
Referendumul privind revizuirea Constituţiei
Art. 6
(1) Iniţiativa şi procedura revizuirii Constituţiei sunt supuse normelor prevăzute la art. 146 şi 147 din Constituţie, iar organizarea şi desfăşurarea referendumului se stabilesc prin lege.
(2) Organizarea şi desfăşurarea referendumului cu privire la revizuirea Constituţiei, precum şi rezultatul acestuia sunt obligatorii.

Art.7
(1) Cetatenii care participa la referendum au dreptul sa se pronunte prin "DA" sau "NU" la urmatoarea intrebare inscrisa pe buletinul de vot:
"Sunteti de acord cu legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in forma aprobata de Parlament?"
(2) Rezultatul referendumului se stabileste in functie de majoritatea voturilor valabil exprimate, astfel: (urmeaza un tabel pe care nu-l mai redau)>

(https://legeaz.net/legea-referendumului-3-2000/art-6-si 7-referendumul-privind-revizuirea-constitutiei-organizarea-referendumului-national)

A doua, cu la fel de mare importanta daca nu si mai, priveste modul legal si concret in care se va desfasura referendumul si cuprinde, cu punct si virgula, formularea expresa care se ca gasi pe buletinul de vot. Pentru mintile incetosate, voi reda formula cu cel mai mare caracter si culoare rosie. Poate asa se vor trezi vajnicii "aparatori" ai boicotarii acestui mod democratic de exprimare la realitatea care face parte, vrem sau nu, din actualitatea romaneasca postdecembrista. 


" LEGE din 18 septembrie 2018 de revizuire a Constituţiei României
EMITENT: Parlamentul 
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Alineatul (1) al articolului 48 din Constituţia României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul naţional organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 şi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 48
    Familia
    (1) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor."


    ART. II
    Revizuirea Constituţiei se supune aprobării prin referendum, organizat potrivit dispoziţiilor art. 151 alin. (3) din Constituţia României, republicată.

    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat, cu respectarea prevederilor art. 151 alin. (1) din Constituţia României, republicată.


                    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                    NICOLAE-LIVIU DRAGNEA
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU"
(http://www.monitoruljuridic.ro/act/lege-din-18-septembrie-2018-de-revizuire-a-constitu-iei-rom-niei-emitent-parlamentul-publicat-n-205009.html)

In incheiere, pentru ca nu vreau s-o lungesc, trag si eu un semnal de alarma: ca se participa sau nu, ca se boicoteaza sau nu, speta este antamata din anul 2015 si se incadreaza in democratia noastra, chiar si originala, referendumul va fi organizat iar fondurile tot se aloca!

Ca asta-i legea, chiar daca vrem sau nu vrem.

Si daca pe un buletin de vot se va gasi o alta formulare decat cea prevazuta expres in cele doua legi prezentate, avem dreptul sa ne spunem cuvantul, ca cetateni liberi, informati si nemanipulati.

Si ca incheiere, daca se doreste schimbare cu adevarat, un indemn: mobilizati-va, dragilor, si participati cat mai multi la ALEGERILE LOCALE SI PARLAMENTARE. Caci acestea...fac si desfac!

Asta ca sa nu fim numiti noi prosti, idioti sau cum le vine la "dispozitie" celorlalti! 

vineri, 14 septembrie 2018

Important de clarificat

Astazi voi posta mai mulpt prin copy-paste. Si asta, dupa ce a aparut pe FB o postare care arata asa:

Fotografia postată de Nicolae Pană.
Verificarea articolului a demonstrat valabilitatea postarii. Iar urmatorul articol a fost si mai concludent:

"CAPITOLUL VI
Încetarea persoanei juridice

SECŢIUNEA a 3-a
Dispoziţii speciale

Art. 259
Căsătoria
(1) Căsătoria este uniunea liber consimţită între un bărbat şi o femeie, încheiată în condiţiile legii.
(2) Bărbatul şi femeia au dreptul de a se căsători în scopul de a întemeia o familie.
(3) Celebrarea religioasă a căsătoriei poate fi făcută numai după încheierea căsătoriei civile.
(4) Condiţiile de încheiere şi cauzele de nulitate ale căsătoriei se stabilesc prin prezentul cod.
(5) Căsătoria încetează prin decesul sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi.
(6) Căsătoria poate fi desfăcută prin divorţ, în condiţiile legii.
(https://legeaz.net/noul-cod-civil/art-259-casatoria-dispozitii-speciale-incetarea-persoanei-juridice)

Dar...

Verificand in Constitutia Romaniei am gasit urmatorul articol:

"Art. 48 – Familia
(1) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor.
(2) Condiţiile de încheiere, de desfacere şi de nulitate a căsătoriei se stabilesc prin lege. Căsătoria religioasă poate fi celebrată numai după căsătoria civilă.
(3) Copiii din afara căsătoriei sunt egali în faţa legii cu cei din căsătorie."
(https://www.constitutiaromaniei.ro/art-48-familia/)

Si aici intervine buba:

Articolele 258 si 259 din Codul civil difera de art. 48 aln 1 din Constitutie, in ceea ce priveste clarificarea termenului SOTI.
Cum curiozitatea m-a "impins" spre cercetare, am aflat urmatoarele:

"4. Delimitarea dreptului civil de alte ramuri de drept
Dreptul civil se deosebeşte de dreptul constituţional, dreptul administrativ şi dreptul penal:
Ramura de dreptObiectul  reglementării (cu precădere)Metoda de reglementareCalitatea subiectelorCaracterul normelor (cu precădere)
Drept civilRaporturi patrimoniale şi nepatrimonialeEgalitateNespecialăDispozitiv
Drept constituţionalRaporturi nepatrimonialeSubordonareSpecialăImperativ
Drept administrativRaporturi patrimoniale şi nepatrimonialeSubordonareSpecialăImperativ
Dreptul munciiRaporturi patrimoniale şi nepatrimonialeSubordonareNespecială, dar mai restrânsăImperativ
Drept penalRaporturi nepatrimonialeSubordonareSpecialăImperativ
Dreptul civil se deosebeşte de alte ramuri de drept prin obiectul de reglementare, metoda de reglementare, calitatea subiectelor, caracterul normelor.
Dreptul civil se deosebeşte de dreptul familiei prin întinderea obiectului reglementării. Relaţiile sociale reglementate de dreptul familiei sunt de drept civil. Dreptul civil şi dreptul familiei se află în raportul întreg-parte.
Dreptul procesual civil este alcătuit din norme care reglementează modalităţile prin care titularul unui drept utilizează forţa de coerciţie a statului împotriva celui care nesocoteşte dreptul său.
Dreptul internaţional privat conţine reglementări pentru desemnarea legii şi jurisdicţiei aplicabile raporturilor juridice cu element de extraneitate, cum ar fi: cetățenia străină, naționalitatea străină, aflarea în străinatate a unor bunuri, încheierea ori executarea în străinatate a unor contracte.
Dreptul civil are prevederi detaliate cu privire la consecinţele încălcării normelor de drept civil, cum ar fi nulitatea actelor juridice, rezilierea contractelor, despăgubirea celui prejudiciat. Reglementarea acestor consecinţe profită şi altor ramuri de drept, în virtutea caracterului de drept comun al dreptului civil.
si
Majoritatea normelor juridice de drept civil sunt cuprinse în Codul civil[1], dar există norme de drept civil cuprinse în alte acte normative. Dacă există contradicții sau necorelări între normele de drept civil cuprinse în Codul civil care se referă la drepturile și libertățile persoanelor, dispozițiile din Codul civil trebuie să fie interpretate și aplicate în concordanță cu Constituția[2], Declarația Universală a Drepturilor Omului, pactele și celelalte tratate la care România este parte[3]. În ce privește drepturile și libertățile persoanelor fizice forța Declarației Universale a Drepturilor Omului, a pactelor și a celorlalte tratate la care România este parte este mai mare chiar decât forța dispozițiilor din Constituția României[4]. Dacă există neconcordanțe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi Codul civil, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care în Codul civil sau în alte acte normative din România se găsesc dispoziţii mai favorabile pentru persoanele fizice[5]. Mai mult decât atât, în materiile reglementate în cuprinsul Codului civil, normele dreptului Uniunii Europene au o forță juridică mai mare decât cea a reglementărilor românești[6].


[1] Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011
[2] Constituția României a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 21 noiembrie 1991. Textul actual al Constituției României, revizuite, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003.
[3] Potrivit art. 4 alin. (1) din Codul civil, “În materiile reglementate de prezentul cod, dispoziţiile privind drepturile şi libertăţile persoanelor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Constituţia, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, pactele şi celelalte tratate la care România este parte.”
[4] Potrivit art. 20 alin. (1) din Constituție, “Dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile cetățenilor vor fi interpretate și aplicate în concordanță cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu pactele și cu celelalte tratate la care România este parte.”
[5] Potrivit art. 4 alin. (2) din Codul civil, “Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi prezentul cod, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care prezentul cod conţine dispoziţii mai favorabile.” Dispozițiile constituționale care vizează aceeași idee sunt și mai protective decât cele din Codul civil, ele trimițând și la alte acte normative care interesează drepturile fundamentale ale persoanelor fizice. Potrivit art. 20 alin. (2) din Constituție, “Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituția sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile.”
[6] Potrivit art. 5 din Codul civil, “În materiile reglementate de prezentul cod, normele dreptului Uniunii Europene se aplică în mod prioritar, indiferent de calitatea sau statutul părţilor.”
(http://www.dreptcivil.ro/4 -delimitarea dreptului civil de alte ramuri de drept; 12-sistemul-normelor-de-drept-civil)

Si chichita sau "calcaiul lui Ahile":

Cum Constitutia are primordialitate, ca lege fundamentala a statului, un avocat "uns cu toate alifiile", bun adica in meserie si care doreste sa-si serveasca perfect clientii (el-el sau ea-ea), soti dupa cum se poate interpreta din actuala Constitutie va gasi, in justitie (pentru ca se va ajunge cu siguranta la procese) toate metodele si varientarile posibile si imposibile pentru a ocolii si exclude articolele susmentionate din Codul civil. Si avem destui avocati din acestia. 
Pentru ca:
"B.        Ramurile de drept fata de care se delimiteaza dreptul civil
Dreptul civil si dreptul constitutional
Dreptul constitutional este ramura de drept care contine norme fundamentale pentru existenta statului de drept roman, din care se inspira celelalte ramuri de drept.
Dreptul constitutional contine norme care reglementeaza: bazele statului roman, organele statului, drepturile si indatoririle fundamentale ale cetateanului roman, insemnele statului roman.
Intre aceste doua ramuri de drept exista mai mute legaturi, dupa cum urmeaza:
-       dreptul constitutional contine norme care consacra unele principii ale dreptului civil;
-       legea fundamentala enunta principalele drepturi si libertati ale omului, care sunt si drepturi subiective civile ale persoanelor fizice ;
-       Constitutia reglementeaza organele de stat, care sunt persoane juridice din punct de vedere al dreptului civil;
-       prin Constitutie sunt stabilite garantiile juridice ale drepturilor subiective civile;
Exista si deosebiri intre aceste doua ramuri de drept:
-       daca in dreptul civil predomina raporturile patrimoniale, in dreptul constitutional predominante sunt raporturile nepatrimoniale;
-       subiectele raporturilor de drept civil se afla pe pozitii de egalitate, in timp ce subiectele de drept raporturilor de drept constitutional se afla pe pozitie de subordonare;
-       normele dreptului civil nu se cer subiectelor decat calitatea de persoana fizica sau persoana juridica, iar normele dreptului constitutional cer subiectelor sale o anumita calitate speciala.;
-       daca majoritatea normelor dreptului civil sunt dispozitive, in dreptul constitutional, majoritatea normelor sunt imperative.
-       stabilirea sanctiunilor dreptului civil se realizeaza prin proces, in timp ce sanctiunile dreptului constitutional – ex. suspendarea din functie – nu presupune existenta unui proces."
(http://www.stiucum.com/drept/drept-civil/Delimitarea-dreptului-civil-de65523.php)

Si atunci....

Atunci este nevoie de o prezentare mult mai elaborata, comprehensiva si exhaustiva, atat in media propriu-zisa cat si in mediul virtual, din partea unor specialisti in domeniu, pentru a explica de ce referendumul se refera doar la definirea termenului "SOTI" in concordanta cu Noul Cod Civil (adica barbatul si femeia uniti prin casatorie) in legea fundamentala, Constitutia Romaniei.

Ca sa stam stramb, sa judecam drept si sa inlaturam una din multele ambiguitati si neconcordante facute, cu sau fara intentie, de "parintii Constitutiei Romaniei postdecembriste".
Pentru comparatie, sugerez studierea Constitutiei din 1923, cu mare atentie si fara prejudecati.  


joi, 13 septembrie 2018

Tot o clarificare

Acum cativa ani, in timpul tragediei de la "Charlie Hebdo" si manifestarilor de sprijin ce i-au urmat, am ascultat la radio o demonstratie de rationalism pe tema "De ce nu sunt Charlie". Nu intru in detalii, interesatii pot gasi emisiunea in arhive!
In schimb, vreau sa precizez ca persoana in emisie facea o prezentare perfecta a situatiei, punctand un mare adevar: fiecare dintre noi reprezinta o entitate care nu se poate transfera catre alta entitate. Daca ne aseamana foarte multe lucruri, mult mai multe lucruri ne separa. Doar pentru a demonstra ceva, nu neaparat trebuie sa te identifici cu acel ceva.

Asa cum am mai spus pe FB, urmaresc multele discutii pe multe spete, cea mai recenta fiind a referendumului de luna viitoare. Din surse diverse, "unA" sau "altA", cum le-am intitulat eu, dupa frumoasa punere in scena a unei "Scrisori" eminesciene.

Nu mica mi-a fost mirarea vazand, de pe "unA" din surse, cum multi participanti la marirea ratingului FB, caci chiar daca nu constientizam, noi facem ca aceasta, isi manifesta dezaprobarea fata de "eveniment" din cauza restrangerii drepturilor si libertatilor cetatenesti, dupa cum afirma respectivii. Adica, vezi Doamne, cum traim in democratie si fiecare are dreptul la libertate, de ce sa o ingradim?

Am mai spus-o si o mai spun: pe vremea cand lucram si colaboram cu ONG-uri din diferite sfere, am fost implicat in sustinerea "ACCEPT" si a altor grupuri "marginalizate". Dar sustinerea s-a limitat la respectarea dreptului fiecaruia de a-si alege "calea", chiar daca in subsidiar convingerea mea a fost alta. Si in nici un caz la manifestarea publica, asa cum se practica acum in asa-zisa "lume libera".

Am pus in ghilimele, deoarece a fi liber nu inseamna a-l nesocoti pe cel de langa tine. Deci, cine vrea sa traiasca in altfel de familie, dupa parerea mea, este liber sa o faca in libertatea consfintita de legile in vigoare. Altfel, ma intreb de ce, de exemplu, nu pot practica poligamia, sau ceva mai multe despre care, daca as scrie, m-as trezi "vanat" de aparatorii drepturilor omului. Doar e dreptul meu sa fac ce vreau si nimeni nu trebuie sa mi-l ingradeasca, nu?

Un semn de intrebare fata de cine, ce, de ce si cum ne manifestam libertatea si ne cerem drepturilr.
Si apropo, cine, cum, in ce fel si in ce sens limiteaza drepturile si libertatile cetateanului, daca tot vrem sa fim liberi sa facem ce vrem noi in societatea aceasta atat de permisiva si atat de fragila?

Americanii si nu numai, cunosc pe propria piele ce inseamna libertatea de a avea arme, doar ca un exemplu de "extrema periculozitate" a libertatii pe care "Rarintii Constitutiei" de acum cateva sute de ani nu si-au ninchipuit-o.
Doar ca acei parinti, in majoritatea lor aveau ceva ce astazi pare atat de desuet, credinta in Dumnezeu. 

Ma intreb, astfel, daca aparam principii sau doar vrem sa fim "aia", cand de fapt nu ne stim nici pe noi ce suntem?

Si daca tot sunt la clarificari, ca unul care peste o luna sarbatoresc, daca ingaduie Dumnezeu,  40 (patruzeci de ani) de ani de "familie traditionala", vreau sa las o mica "invatatura" transmisa de mama, Dumnezeu sa o odihneasca.
O paranteza, inainte de aceasta, cred ca este binevenita. Nu au fost doar ani de "lapte si miere". Au fost discutii contradictorii, uneori certuri, tristeti si neintelegeri pline de amaraciune dar si impacari si reveniri mai mult decat minunate. Cineva a contribuit la asta, dar povestea respectiva poate altadata.

Acum, "invatatura cu pricina". Spunea mama asa: 

"Casatoria, dragilor, este ca un butoi mare, plin cu mizerii (rahat pe romaneste) si cu un lat de palma de miere pe deasupra.
Cand ajung sa se casatoreasca, unii se avanta si mananca ambii mierea cu polonicul, altii cu lingurile, altii amandoi cu o singura lingurita.

Cei care folosesc polonicele, ajung foarte repede la rahat, cu toate consecintele care se vad si exista in toata lumea. 

Cei care folosesc lingurile, termina mai tarziu, dar tot ajung repede la rahat.

Cei care folosesc amandoi o singura lingurita, ajung sa se bucure de miere, fara sa o deterioreze in vreun fel. Invatati, mama sa folositi amandoi aceeasi lingurita si luati cate un varf, nu o lingurita plina, pentru ca mierea e buna putin cate putin, altfel ajungi sa ti se faca rau si sa o versi."

Asta este clarificarea pe care am dorit sa o las, acum ca sfat si exemplu si pe viitor, ca invatatura pentru cei care doresc sa aiba o "familie traditionala" sanatoasa si binecuvantata.

PS: tarziu fiind, cer scuze daca nu mai corectez textul. Multumesc pentru intelegere!miercuri, 12 septembrie 2018

ClarificareUrmaresc de ceva vreme, fara a mai posta pe blog sau pe FB, mersul lucrurilor in acest colt de lume numit Romania. Si zbaterea continua pentru ceea ce vor, sau clameaza ca vor, majoritatea dintre participantii in si prin lumea virtuala si nu numai.
Am incercat, pe cat a fost posibil, sa fiu echidistant si sa ma informez din mai multe "surse", chiar daca ele sunt contradictorii, contestate de unii si apreciate de altii. O informare corecta se face, asa cum stiu ca apreciaza si specialistii in domeniu, cunoscand toate, sau aproape toate, parerile si punctele de vedere dintr-o speta.

Asa se face ca astazi, dupa atatea si atatea postari si solicitari de distribuire, m-am "blocat" in speta numita "7 octombrie 2018, Referendum pentru redenumirea familiei in Constitutie". 
Dar nu un blocaj care te face sa paralizezi si sa nu mai poti misca ci un blocaj, acel blocaj de concentrare pe ceva si te face sa nu te mai uiti la altceva.

Iar concentrarea despre care vorbesc m-a "blocat" tocmai pe citatul de la inceput al Majestatii sale, Regele Mihai.

Motive? 
Mai intai pentru ca personalitatea Majestatii sale reprezinta, dupa umila mea parere, reperul central pentru construirea unui "caiet de sarcini" in crearea unui viitor Romaniei, indiferent de ce politicieni (atentie, nu oameni politici) aducem in discutie sau cu ce "vectori de imagine" am incerca sa ma amagim ca "salveaza Romania". Acest fapt si ca urmare a celebrului proces prin care Romania mileniului trei si-a marcat ...evolutia.
Apoi pentru ca, departe de orice propaganda (strict alfabetic) atee, liber cugetatoare ori religioasa de orice fel, cele trei repere constituie conditia sine qua non pentru relansarea acestei tari atat de (iarasi strict alfabetic) abuzata, blamata, dezavuata, infierata, judecata, murdarita, persiflata si nu in ultimul rand, tradata indiferent de cine si cum.

Nu intru acum in analiza celor trei termeni si nici a spetei referendumului.  Dar, cum am vazut, deja, ca multi vajnici aparatori ai democratiei considera actiunea neavenita, tendentioasa, dictatoriala si discretionala, noneuropeana samd, ma intreb: oare stim cu adevarat ce vrem?

Cautam repere, cautam in ce sa avem incredere, alergam dupa modele care, zic unii, au valabilitate in tari cu traditie democratica, dar care produc si ele deziluzii, dorind si sperand sa realizam schimbarea. De jos in sus. 
Dar de ce nu si de sus in jos? 

Ramane, zic eu, sa meditam mult mai mult la cei trei "stalpi" definitori pentru lumea de maine, din care si Romania face parte: morala, credinta, memorie.

Si pentru a pune "cireasa pe tort", cred ca Romania de maine nu poate exista fara ceva blamat de marea mojoritate acum dar care, in esenta, reprezinta cheia succesului in viitor...omul nou, dupa cum reiese de aici:

24 şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul.24 Si sa va imbracati in omul cel nou, cel dupa Dumnezeu, zidit intru dreptate si in sfintenia adevarului.
(http://www.ebible.ro/biblia/paralel/cornilescu-ortodoxa/efeseni/4/)

Caci, nu-i asa, ramanand in spiritul celor trei ternemi, "Nihil Sine Deo!". 

PS: scuze pentru lipsa corectiilor. Am de corectat ceva mai...dificil (cu banca).
luni, 27 august 2018

Despre conexiuni

Cum sunt inca in concediu, am timp sa "ma plimb" mai mult prin mediul online si, desi mi-am propus sa ma opresc la orice altceva numai la politic nu, am gasit astazi un material legat de modul in care trebuie procedat atunci cand ai de luptat cu molusca numita caracatita. Deoarece nu am gasit in el personaje de tipul celor din romanele lui Jules Verne, mi-am dat seama ca am intrat, iarasi si din nou, pe taramul politicului. Mioritic, fireste.

De unde si prima conexiune. Nici o zi fara politica extrema, asa cum, in vremurile de trista amintire, ni se transmite si servea "nici o zi fara peste". Si cum atunci ni se facuse lehamite de atata peste (condelat), cine stie cunoaste, am simtit si acum o lehamite. Mai intai pentru ca, indiferent ce ar spune carcotasii, ceva intretine, mai mult cu voia, starea aceasta. Astfel, pe o alte postari, am vazut persoane care lansau, prin portavoce, atacuri si provocari la adresa opozantilor marsand, in acelasi timp, pe sloganul "fara violenta". Era oare necesara unealta raspectiva pentru "declaratia" pasnica cu care se blindasera? Apoi, pentru ca, si-mi para rau ca trebuie sa repet, se bate moneda doar pe doua piese din controversata "trupa" la putere si, mai mult, se arunca anatema pe toti membrii unuia sau altuia din cele doua, de parca in partea cealalta nu sunt uscaturi. Si mi-am zis: ce repede uitam cum eram "facuti" mai acum cativa ani si cat de mic ni se recomanda sa avem "ciocu"! Dar asta-i alta problema, iar despre "golanisme" si platit polite m-am "esprimat" cu alte ocazii.

Si sar la urmatoarea conexiune. In acest tablou tulbure si tulburator pentru aceasta "saraca tara bogata", unde "astia hoti, aia hoti, mama lor la toti", se pare ca nimic nu poate sta in picioare fara imixtiuni. Caci, desi Constitutia si legile fundameentale prevad clar si fara echivoc ca aia, astia si ceilalti nu au voie sa faca politica, prin insasi faptul ca la nivel de conducere numirile se fac politic, se eludeaza legea. Adica, daca iau un minister apolitic, crede cineva ca ministrul numit d partidul la putere poate sa fie echidistant? Poate pe hartie. Asa cum presedintele, emanat al unui partid politic, desi nu trebuie sa faca politica, ramane de dreapta, cazul actual, sau de coloratura care l-a propagat, cazurile trecute, dupa cum conexiunile politice o cer. Si m-am intrebat: cum poate fi, atunci, seful statului MEDIATORUL cerut de legea suprema?

Deci ma duc la urmatoarea conexiune. Daca totul se invarte in jurul acestui joc politic practicat la scara macro si multi institutional, nu ar trebui sa se puna punctul pe "I" si sa se termine cu strutocamila numita republica semiprezidentiala? Toti au asteptari de la presedinte care insa, conform Constitutiei, are atributiuni interne si externe clar delimitate. Si pentru ca am vazut ca multi isi declara sustinerea pentru un presedinte care are destule limite in exercitarea "treburilor" interne, dar este "bine vazut" la buxelles sau pentru alt candidat, in plina ascensiune politica, dar cu controverse destule din alte puncte de vedere, mi-am zis ca ar fi timpul sa "taiem coada cainelui dintr-o data" si sa nu mai basculam: ori (alfabetic) republica parlamentara, ori prezidentiala. De ce sa o ducem tot asa, cu incertitudini.
Dar aici este un mare semn se intrebare: daca am condamnat comunismul, cu surle si trambite, de la cea mai inalta tribuna legislativa, daca suntem de acord ca este neaparata nevoie de un MEDIATOR impartial, apolitic, pentru tara si cu deviza "NIMIC FARA DUMNEZEU" (in afara perioadei CD-riste, isi mai aduce cineva aminte sa fi pomenit, la cel mai inalt nivel, macar de vreo aluzie la aceasta deviza?), nu ar trebui sa REVENIM la situatia dinaintea impunerii comunismului, cu pumnul si cu tancurile, si sa acceptam ca ROMANIA MARE a fost mare in timpul MONARHIEI CONSTITUTIONALE?

Trec, astfel, la o alta conexiune la care m-am gandit, asa, ca simplu cetatean. Cine ne informeaza despre anume sau anume lucruri. Nu vorbesc de manuale, lucrari stiintifice, acte de cultura samd. Vorbesc de acele informatii care, normal si "imperios necesar" pot apara sau distruge o structura, afacere, incercare, relatie, stat. Prin (iarasi alfabetic) admitere, dezinformare, intoxicare, manipulare, omitere sau orice alte mijloace se pot folosi de catre "profesionisti" nu doar in "arta razboiului" real cat mai ales cel impotriva "concurentei". Sau, de ce nu, a lor insisi.
Ca au fost informatii pe diferite "spete", o demonstreaza rezolvari punctuale de o factura sau alta. Problema este, insa, in ce scop au fost ele valorificate: pentru binele "cetatii" sau pentru binele personal. pentru avansare in grad si functie sau pentru prosperitatea nenorocitilor manipulati si mintiti periodic, dar mai ales din patru in patru ani (sau cinci, dupa caz). Aici, ultima "speta" cu care s-a confruntat Romania m-a pus pe ganduri. Caci, daca informatii au fost iar informari sau facut (acum, depinde pe cine sa mai crezi), stau din nou si ma intreb: unde s-a pierdut esenta acestora caci cu siguranta, la toate nivelele si nivelurile, avem analisti profesionisti. In politic, cumva?

Si ma opresc la ultima conexiune pe care vreau sa o punctez, din multele care, cu siguranta, merita atentie. Casa dezbinata.
Cum cu ceva mai mult timp in urma am postat cateva ganduri despre discursul "Casa dezbinata", nu voi antama, acum si aici, acest subiect. Insa, in contextul spetelor sus-amintite si nu numai, dezbinarea din interiorul puterilor separate ale statului si, mai ales, dintre ele, cu reflectare in intreaga societate, ne arata ca noi, postdecembrist, am uitat ce si pentru ce am fost sacrificati de altii si, apoi, ne-am sacrificat pe noi insine. Dovezi? Sute si mii, pe holurile tribunalelor, in spitale, in mijloacele de transport si pe strada, in familie si in institutiile de orice fel. Ca "omul este lup pentru om", e clar. Dar ca, mioritic, nu facem nimic sa demontam aceasta stampila a civilizatiei mileniului trei, nu mai este deloc clar. In conditiile in care majoritatea tarilor din jurul nostru fac tot posibilul sa demonteze recillele trecutului.

Dar cum conexiunile conteaza cel mai mult si in primul rand cele care aduc avantaje personale si de grup, ma opresc in speranta ca cei indreptatiti a face corecturile necesare se vor trezi pentru a face si din Romania o CASA NEDEZBINATA. Asa sa ne ajute Dumnezeu!

PS. Din motive "tehnice" (amintite si cu alta ocazie), nu mai am timp sa corectez textul. Rog sa fiu scuzat. Multumesc pentru intelegere! 

marți, 21 august 2018

Gand ...despre sanatate

La zece zile de la tragicul eveniment ce a marcat luna august curent si dupa miile de aparitii media cu atitudini masiv antiguvernamentale, in general si antijandarmi, in special, mi-a venit asa, deodata, o idee: sa ma las de orice poarta...semne de discordie.

Caci discordie vad ca se popularizeaza cam prin toate aparitiile peste care am trecut, pentru a fi informat. Si cum nu-mi place sa raman dator gandurilor de simplu cetatean, m-am oprit doar la doua "spete" care m-au facut sa postez astazi, pentru sanatatea mintii, trupului si, nu in ultimul rand, a sufletului.

Prima prezenta o paralela intre ceea ce s-a intamplat in Cehoslovacia in august 1968 si in Romania in august 2018, prin interventia fortelor represive. Acolo, "fratele" estic, U.R.S.S., aici "ciuma rosie", P.S.D, totul cu trimitere la comunism, desigur. Un material interesat, citit dar nesalvat si, deci, fara posibilitatea de a reda sursa. Cer iertare pentru situatie, dar nu am reusit sa gasesc postarea pe FSB.
Cum nu sunt decat un simplu cetatean care nu vrea sa fie influentat si manipoulat de cineva si cum, mai demult, m-am pus pe cautat...solutii in aceasta privinta, raman constant principiului meu dupa care democratia se realizeaza participand la vot, pe care-l voi reda doar prin doua citate de pe http://subiecte.citatepedia.ro/despre.votare:
"Votează mereu pentru principii şi-ai putea înţelege că votul tău nu este pierdut." John Quincy Adams
"Un buletin de vot este mai puternic decât un glonte."-
Abraham Lincoln în discurs (1856)
Ca este asa o demonstreaza tabelul postat de mine ieri si pe care-l pun si aici, macar pentru aducere aminte a ceea ce inseamna rezultatul participarii la vot. Cu notele adiacente, de pe  https://ro.wikipedia.org/ wiki/Alegeri_in_Romania:

Rezultatul alegerilor începând cu 1990[modificare | modificare sursă]

AlegeriDatăPreședintePrezență la votPrim-ministruPartidReprezentare în Parlament
Alegeri generale în România, 199020 mai1990Ion Iliescu14.826.616
Petre Roman
Theodor Stolojan
FSN66,6%
Alegeri generale în România, 199227 septembrie1992Ion Iliescu12.496.430
Nicolae VăcăroiuFDSN34%
Alegeri generale în România, 19963 noiembrie 1996Emil Constantinescu13.088.388
Victor Ciorbea
Radu Vasile
Mugur Isărescu
CDR30,7%
Alegeri generale în România, 200026 noiembrie2000Ion Iliescu11.559.458
Adrian NăstasePDSR ulterior PSD36,6%
Alegeri legislative și prezidențiale, 200428 noiembrie2004Traian Băsescu10.794.653
Călin Popescu TăriceanuAlianța DA PNL-PD - Dreptate și Adevăr37,34%
Alegeri legislative, 200830 noiembrie2008-7.238.871[5]
Emil Boc
Mihai-Răzvan Ungureanu
Victor Ponta
PDL
Independent
PSD
35,44%
Alegeri prezidențiale în România, 200922 noiembrie2009Traian BăsescuTur 1:
9.946.748[6]
(54,37%)
Tur 2:
10.620.116[7]
(58,02%)
-PDL-
Alegeri legislative în România, 20129 decembrie 2012-7.694.180
Victor Ponta
Dacian Cioloș
USL
Independent
68,22%
Alegeri prezidențiale în România, 201416 noiembrie 2014Klaus Werner IohannisTur 1:
9.723.232[9]
(53,17%)
Tur 2:
11.719.344[10]
(64,10%)
-PNL-
Alegeri legislative, 201611 decembrie 2016-7.323.368 (39,79 %)[11]Sorin Grindeanu
Mihai Tudose
PSD45%


 • Note[modificare | modificare sursă]

  ^ Sistemul ticăloșit al listelor de semnături, 12 octombrie 2016, Daniel Gorgonaru, Adevărul, accesat la 13 octombrie 2016
  ^ http://www.biziday.ro/2016/10/05/despre-oamenii-si-partidele-noi-ii-usr-ul-e-de-stanga-sau-de-dreapta/
  ^ Rețeta prin care partidele fură semnături ca să-și valideze listele de candidați. Paleologu: „Folosesc baze de date“, 13 octombrie 2016, Sinziana Ionescu, Adevărul, accesat la 13 octombrie 2016
  ^ Legea electorală, adoptată în Parlament. Pragul electoral a fost eliminat, 22 mai 2012, alba24.ro
  ^ Biroul Electoral Central - Romania. „PROCES VERBAL privind rezultatele finale ale alegerilor pentru CAMERA DEPUTAȚILOR 30 noiembrie 2008” (PDF). Accesat în 01.06.2017. Verificați datele pentru: |access-date= (ajutor)
  ^ Biroul Electoral Central - România. „PROCES VERBAL privind rezultatul pentru alegerea Președintelui României 22 noiembrie 2009”(PDF). Accesat în 01.06.2017. Verificați datele pentru: |access-date= (ajutor)
  ^ Biroul Electoral Central - România. „PROCE - VERBAL privind rezultatul pentru alegerea Președintelui României 6 decembrie 2009” (PDF). Accesat în 01.06.2017. Verificați datele pentru: |access-date= (ajutor)
  ^ Biroul Electoral Central - România. „PROCES VERBAL privind rezultatele finale ale alegerilor pentru CAMERA DEPUTAȚILOR, 9 Decembrie 2012” (PDF). Accesat în 01.06.2017. Verificați datele pentru: |access-date= (ajutor)
  ^ Biroul Electoral Central - România. „PROCES - VERBAL privind rezultatul votării pentru alegerea PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI 2 noiembrie 2014” (PDF). Accesat în 01.06.2017. Verificați datele pentru: |access-date= (ajutor)
  ^ Biroul Electoral Central - România. „PROCES - VERBAL privind rezultatul votării pentru alegerea PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI 16 noiembrie 2014”. Accesat în 01.06.2017. Verificați datele pentru: |access-date= (ajutor)
  ^ Biroul Electoral Central - România. „Alegeri parlamentare Decembrie 2016”. Accesat în 01.06.2017. Verificați datele pentru: |access-date= (ajutor)
  Legături externe[modificare | modificare sursă]
  InfoVot - Informatii despre vot si candidatii la alegerile uninominale
  InfoAlegeri - Informatii despre alegerile din Romania
  Alegeri-Romania - Portalul alegerilor electorale din România, informații despre candidați, liste complete candidați
  Alegeri.tv - Website apolitic si impartial dedicat alegerilor locale, parlamentare, prezidentiale si europarlamentare din Romania
  Biroul Electoral Central, Website dedicat alegerilor pentru Camera Deputatilor, Senat si Presedintele Romaniei
  Alegători fără carte, 30 mai 2008, ZIUA
  Povestea fraudelor electorale în România din 1870 încoace. „Revoluția statului împotriva cetățenilor săi”, 7 decembrie 2012, Matei Udrea, Adevărul
  Votul, interzis norodului acum 100 de ani. Cât plăteau românii înstăriți pentru a-și exprima opțiunea politică, 27 octombrie 2014, Borcea Stefan, Adevărul
  Alegerile în România, pe vremea când toată țara era roșie. Cum funcționa mecanismul diabolic prin care comuniștii alegeau șeful statului, 22 octombrie 2014, Mariana Iancu, Borcea Stefan, Stefan Both, Corespondenți „Adevărul”, Adevărul
  VIDEO Cum ne-au convins Iliescu, Băsescu și Constantinescu să-i votăm. Detalii din spatele sloganurilor, de la „Nu ne vindem țara!“ până la „Să trăiți bine!“, 23 octombrie 2014, Florina Pop, Sinziana Ionescu, Cezar Pădurariu, Corespondenți „Adevărul”, Adevărul
  VIDEO Loviturile de grație în finalele prezidențiale, la TV. De ce n-a contat democrația lui Rațiu, dar am mizat pe „blestemul comuniștilor” lui Băsescu, 24 octombrie 2014, Florina Pop, Sinziana Ionescu, Cezar Pădurariu, Corespondenți „Adevărul”, Adevărul
  Românii și șeful statului. Cum ar fi arătat țara dacă ar fi votat doar Moldova și Oltenia? Ardealul și Banatul, o altă Românie, 26 octombrie 2014, Corespondenți „Adevărul”, Adevărul
  Torpile de campanie: de la „Credeți în Dumnezeu, domnule Iliescu?“ la căprioara lui Năstase și candidatul 007, 16 octombrie 2014, Iulia Marin, Adevărul

Ca rezultatul participarii la vot, sau mai bine-zis al neparticiparii este mai mult decat ne inchipuim noi se distinge si dintr-un alt material pe care-l redau mai jos, cu comentariul pe care l-am pus tot pe pagina mea de FSB.
Iata-l:

"Un grafic care arata clar cine-i de vina: NEGRUL! :( :( :( (comentariul meu)


Marinela Mitria a distribuit o postare în grupul dacnews.net.

Pianist la Conaccento Musikproduktion · 2 prieteni comuni · 2 ore


‎Ohara Flo‎ în Dacian Ciolos

Paris · 132 de urmăritori · 2 ore

Imaginati-vă cine ne-a decis soarta..".

Cu siguranta ca nu voi fi in asentimentul opozitiei si opozantilor cu aceste precizari, dar daca este sa luptam pentru ADEVAR, haideti sa stam stramb si sa judecat drept pentru ca, asa cum spunea si Papa Ioan Paul al II-lea, "Adevarul nu se supune la vot!" (http://subiecte.citatepedia.ro/despre.votare). Iar adevarul despre participarea la votarile romanesti din mileniul trei spune totul. Si arata si cine-i vinovatul, sau cine-s vinovatii. Daca vrem sa ne insanatosim!

Cu a doua speta care m-a "trimis" spre postarea de astazi stiu ca voi nemultumi, cu siguranta, pe multi dintre cei care vor trece pe aici. Dar tot pentru sanatate trebuie sa evidentiez ca, respectand memoria celor plecati si principiul "despre morti numai de bine", ma opresc la ceea ce s-a intamplat, nefericit, cu prima victima a represiunii din seara fatidica.
Aici, insa, trebuie sa fac o mica paranteza.
Daca, avand experienta unor miscari anterioare, s-au luat masuri mai deosebite pentru ca mitingul anuntat cu trambite si surle si cu amenintarea ca vor fi UN MILION de participanti sa nu ajunga sa-si produca efectele, era de asteptat ca, dupa toata propaganda antiguvernamentala, sa nu se astepte cineva ca trupele de ordine se vor purta cu manusi si vor fi niste "printese" in piata cu pricina. Iar precedentele din Occidentul liber si democrat, chiar si "de peste lac", trebuiau sa dea de gandit "organizatorilor" virtuali si nu numai. Dar asta-i alta poveste.
Asa ca, pentru a reveni la expresia mai sus folosita si a ramane in acelasi ton al celebrului personaj din comedia comunista, ma gandesc ca persoana decedata recent, suferinda de diferite boli, s-ar fi putut gandi ca se poate intampla si ceva rau. 
Pentru ca eu, care stiu ca "am o inima cardiaca" si vreau sa-mi duc crucea pana la capat, nu ma voi angaja in asemenea participari, chiar daca voi fi acuzat de neimplicare. Am incercat, odata, intr-o urmarire mai simpla, sa fac concurenta unui tanar,  si era cat pe ce sa "mor prin deces", din cauza de asemenea probleme cardiace si din acel moment ma feresc sa ies in evidenta in acest mod, oricat de mult as vrea sa ajut si sa ma implic.

Stiu, e tragic ce s-a intamplat cu persoana decedata dar, pentru ca tot am ramas la principii, trebuie sa subliniez ca alegerile sunt ale noastre si numai ale noastre. Iar el, suferind fiind...

Astfel stand lucrurile, inchei cu un citat al unui ilustru luptator pentru libertate de la care trebuie sa invatam cu totii, care spune asa:
"Să nu umblați după tot ce strălucește, ci după tot ceea ce vă luminează inima."- Nelson Mandela 
 (http://www.citatecelebre.net/author/Nelson_Mandela)

Asta pentru ca tot m-am oprit la sanatate. Caci, nu-i asa, doar unde mintea si sufletul sunt sanatoase, trupul e sanatos. Sau invers!