luni, 18 noiembrie 2019

Pentru ca, se pare, avem memorie nefolosita!!!!!

Pentru ca am ajuns intr-o saptamana care, cu siguranta pentru politicul mioritic, se poate numi a patimilor si pentru ca vad ca dihonia politica invrajbeste tot mai mult societatea noastra impartind-o, nefiresc si anormal, in doua tabere acum diametral opuse, dar unite in cuget si simtiri cu numai cativa ani in urma, m-a cuprins, asa de-odata, tristetea pentru nefolosirea corecta si creativa a legii supreme a statului, Constitutia.

Desi fiecare dintre noi poate sa o faca dar nu o facem, pentru ca este mai usor sa te situezi de o parte sau alta a balantei politice, chiar daca nu stim ce castig vom avea noi, ca simplii cetateni, m-am apucat sa recitesc articolele relevante pentru speta "alegeri prezidentiale" si am descoperit, cu uimire cateva discrepante in ceea ce priveste dorinta sau interesul fiecaruia dintre noi in a acorda un vot unui candidat sau altuia si litera legii.

Am aflat, mai intai ca NU VOTAM UN PARTID, ci un om! Nu stiati?
La aceste alegeri se voteaza omul sprijinit de un partid. Adica, chiar daca partidul face campanie, leaga si dezleaga resurse, electoratul voteaza UN OM.

Apoi, am aflat ca OMUL respectiv, daca va castiga, va transcede politicul si va fi si reprezentantul votantilor dar si al contestatarilor. Va inchipuiti asa ceva?

Pe urma, ca asa spune litera legii, OMUL respectiv va reprezenta TARA si TOT POPORUL in relatiile externe unde, cu mici exceptii, are prioritate in drepturi si responsabilitati. Si tot in limita respectarii legii, nicaieri nu scrie ca ACEST OM VA DISTRUGE CEVA!!! Pentru ca nu are nici o "delegatie" in acest sens.

Ca o paranteza, poate ca sefii de partid au asemenea "tinte" si obiective, dar OMUL PRESEDINTE n-are nimic a face cu aceste strategii beligerante.

Ce mai poate face SI TREBUIE SA FACA, insa, OMUL PRESEDINTE?
Ceea ce nu s-a facut pana in orezent, de aproape 30 (TREIZECI) de ani de democratie originala: SA MEDIEZE!!!!
Si cum sunt cursuri speciale de mediator, nu de MEDITATOR, le-as recomanda celor care intretin campaniile, adica cei care conduc grupurile de lucru, sau consiliaza, sa invete aceasta importanta latura specifica functiei supreme in stat. Si, poate, de la aceste alegeri, se va reusi sa se implementeze!!!

Cum stiu ca suntem avizi dupa informatii si pentru antrenarea mintii spre ceva bun, nu doar spre jigniri, trivialitati si incercari de orice fel de a dezbina, ma opresc cu ideile mele aici lasand, prin copy-paste fireste, textul constitutional spre cunoastere, analiza, invatare samd. Cu siguranta creierul are nevoie de textul original. Si voi reda textul chiar de pe site-ul Administratiei Prezidentiale, 
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/constitutia-romaniei:

"CAPITOLUL II

Preşedintele României

ARTICOLUL 80

Rolul Preşedintelui  

(1) Preşedintele României reprezintă statul român şi este garantul independenţei naţionale, al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării.
(2) Preşedintele României veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice. În acest scop, Preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate.

ARTICOLUL 81

Alegerea Preşedintelui  

(1) Preşedintele României este ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.
(2) Este declarat ales candidatul care a întrunit, în primul tur de scrutin, majoritatea de voturi ale alegătorilor înscrişi în listele electorale.
(3) În cazul în care nici unul dintre candidaţi nu a întrunit această majoritate, se organizează al doilea tur de scrutin, între primii doi candidaţi stabiliţi în ordinea numărului de voturi obţinute în primul tur. Este declarat ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi.
(4) Nici o persoană nu poate îndeplini funcţia de Preşedinte al României decât pentru cel mult două mandate. Acestea pot fi şi succesive.

ARTICOLUL 82

Validarea mandatului şi depunerea jurământului  

(1) Rezultatul alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al României este validat de Curtea Constituţională.
(2) Candidatul a cărui alegere a fost validată depune în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţă comună, următorul jurământ:
"Jur să-mi dăruiesc toată puterea şi priceperea pentru propăşirea spirituală şi materială a poporului român, să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!".

ARTICOLUL 83

Durata mandatului  

(1) Mandatul Preşedintelui României este de 5 ani şi se exercită de la data depunerii jurământului.
(2) Preşedintele României îşi exercită mandatul până la depunerea jurământului de Preşedintele nou ales.
(3) Mandatul Preşedintelui României poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau de catastrofă.

ARTICOLUL 84

Incompatibilităţi şi imunităţi  

(1) În timpul mandatului, Preşedintele României nu poate fi membru al unui partid şi nu poate îndeplini nici o altă funcţie publică sau privată.
(2) Preşedintele României se bucură de imunitate. Prevederile articolului 72 alineatul (1) se aplică în mod corespunzător.

ARTICOLUL 85

Numirea Guvernului  

(1) Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru şi numeşte Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament.
(2) În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a postului, Preşedintele revocă şi numeşte, la propunerea primului-ministru, pe unii membri ai Guvernului.
(3) Dacă prin propunerea de remaniere se schimbă structura sau compoziţia politică a Guvernului, Preşedintele României va putea exercita atribuţia prevăzută la alineatul (2) numai pe baza aprobării Parlamentului, acordată la propunerea primului-ministru.

ARTICOLUL 86

Consultarea Guvernului  

Preşedintele României poate consulta Guvernul cu privire la probleme urgente şi de importanţă deosebită.
ARTICOLUL 87
Participarea la şedinţele Guvernului  
(1) Preşedintele României poate lua parte la şedinţele Guvernului în care se dezbat probleme de interes naţional privind politica externă, apărarea ţării, asigurarea ordinii publice şi, la cererea primului-ministru, în alte situaţii.
(2) Preşedintele României prezidează şedinţele Guvernului la care participă.
ARTICOLUL 88
Mesaje  
Preşedintele României adresează Parlamentului mesaje cu privire la principalele probleme politice ale naţiunii.
ARTICOLUL 89
Dizolvarea Parlamentului  
(1) După consultarea preşedinţilor celor două Camere şi a liderilor grupurilor parlamentare, Preşedintele României poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură.
(2) În cursul unui an, Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată.
(3) Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului Preşedintelui României şi nici în timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă.
ARTICOLUL 90
Referendumul  
Preşedintele României, după consultarea Parlamentului, poate cere poporului să-şi exprime, prin referendum, voinţa cu privire la probleme de interes naţional.
ARTICOLUL 91
Atribuţii în domeniul politicii externe  
(1) Preşedintele încheie tratate internaţionale în numele României, negociate de Guvern, şi le supune spre ratificare Parlamentului, într-un termen rezonabil. Celelalte tratate şi acorduri internaţionale se încheie, se aprobă sau se ratifică potrivit procedurii stabilite prin lege.
(2) Preşedintele, la propunerea Guvernului, acreditează şi recheamă reprezentanţii diplomatici ai României şi aprobă înfiinţarea, desfiinţarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice.
(3) Reprezentanţii diplomatici ai altor state sunt acreditaţi pe lângă Preşedintele României.
ARTICOLUL 92
Atribuţii în domeniul apărării  
(1) Preşedintele României este comandantul forţelor armate şi îndeplineşte funcţia de preşedinte al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.
(2) El poate declara, cu aprobarea prealabilă a Parlamentului, mobilizarea parţială sau totală a forţelor armate. Numai în cazuri excepţionale, hotărârea Preşedintelui se supune ulterior aprobării Parlamentului, în cel mult 5 zile de la adoptare.
(3) În caz de agresiune armată îndreptată împotriva ţării, Preşedintele României ia măsuri pentru respingerea agresiunii şi le aduce neîntârziat la cunoştinţă Parlamentului, printr-un mesaj. Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă de drept în 24 de ore de la declanşarea agresiunii.
(4) În caz de mobilizare sau de război Parlamentul îşi continuă activitatea pe toată durata acestor stări, iar dacă nu se află în sesiune, se convoacă de drept în 24 de ore de la declararea lor.
ARTICOLUL 93
Măsuri excepţionale  
(1) Preşedintele României instituie, potrivit legii, starea de asediu sau starea de urgenţă în întreaga ţară ori în unele unităţi administrativ-teritoriale şi solicită Parlamentului încuviinţarea măsurii adoptate, în cel mult 5 zile de la luarea acesteia.
(2) Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă de drept în cel mult 48 de ore de la instituirea stării de asediu sau a stării de urgenţă şi funcţionează pe toată durata acestora.
ARTICOLUL 94
Alte atribuţii  
Preşedintele României îndeplineşte şi următoarele atribuţii:
  1. conferă decoraţii şi titluri de onoare;
  2. acordă gradele de mareşal, de general şi de amiral;
  3. numeşte în funcţii publice, în condiţiile prevăzute de lege;
  4. acordă graţierea individuală.
ARTICOLUL 95
Suspendarea din funcţie  
(1) În cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei, Preşedintele României poate fi suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, după consultarea Curţii Constituţionale. Preşedintele poate da Parlamentului explicaţii cu privire la faptele ce i se impută.
(2) Propunerea de suspendare din funcţie poate fi iniţiată de cel puţin o treime din numărul deputaţilor şi senatorilor şi se aduce, neîntârziat, la cunoştinţă Preşedintelui.
(3) Dacă propunerea de suspendare din funcţie este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea Preşedintelui.
ARTICOLUL 96
Punerea sub acuzare  
(1) Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţă comună, cu votul a cel puţin două treimi din numărul deputaţilor şi senatorilor, pot hotărî punerea sub acuzare a Preşedintelui României pentru înaltă trădare.
(2) Propunerea de punere sub acuzare poate fi iniţiată de majoritatea deputaţilor şi senatorilor şi se aduce, neîntârziat, la cunoştinţă Preşedintelui României pentru a putea da explicaţii cu privire la faptele ce i se impută.
(3) De la data punerii sub acuzare şi până la data demiterii Preşedintele este suspendat de drept.
(4) Competenţa de judecată aparţine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Preşedintele este demis de drept la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.
ARTICOLUL 97
Vacanţa funcţiei  
(1) Vacanţa funcţiei de Preşedinte al României intervine în caz de demisie, de demitere din funcţie, de imposibilitate definitivă a exercitării atribuţiilor sau de deces.
(2) În termen de 3 luni de la data la care a intervenit vacanţa funcţiei de Preşedinte al României, Guvernul va organiza alegeri pentru un nou Preşedinte.
ARTICOLUL 98
Interimatul funcţiei  
(1) Dacă funcţia de Preşedinte devine vacantă ori dacă Preşedintele este suspendat din funcţie sau dacă se află în imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuţiile, interimatul se asigură, în ordine, de preşedintele Senatului sau de preşedintele Camerei Deputaţilor.
(2) Atribuţiile prevăzute la articolele 88-90 nu pot fi exercitate pe durata interimatului funcţiei prezidenţiale.
ARTICOLUL 99
Răspunderea preşedintelui interimar  
Dacă persoana care asigură interimatul funcţiei de Preşedinte al României săvârşeşte fapte grave, prin care se încalcă prevederile Constituţiei, se aplică articolul 95 şi articolul 98.
ARTICOLUL 100
Actele Preşedintelui  
(1) În exercitarea atribuţiilor sale, Preşedintele României emite decrete care se publică în Monitorul Oficial al României. Nepublicarea atrage inexistenţa decretului.
(2) Decretele emise de Preşedintele României în exercitarea atribuţiilor sale prevăzute în articolul 91 alineatele (1) şi (2), articolul 92 alineatele (2) şi (3), articolul 93 alineatul (1) şi articolul 94 literele a), b) şi d) se contrasemnează de primul-ministru.
ARTICOLUL 101
Indemnizaţia şi celelalte drepturi  
Indemnizaţia şi celelalte drepturi ale Preşedintelui României se stabilesc prin lege."
Si ca sa nu uit: vedem ca in tot ceea ce TREBUIE sa faca, OMUL PRESEDINTE este indisolubil legat de celelalte puteri separate ale statului. Si... "poate"! 
V-ATI PRINS????

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu